کامران تفتی۰۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹
 
 
 

کامران تفتی۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲
 
 
 

کامران تفتیاگر پدرانت به تو نياموختند كه هويت يك ملت را به بازي نگيري ،اگر چيزي از جغرافيا نمي داني،اگر شعور و شناخت ديپلماتيك نداري ،كم سوادي و حماقتت را به رخ تمام جهان نكش،بگو تاريخ نويسان برايت بگويند كه با...
(ادامه)

۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۶
 
 
 

کامران تفتی۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴
 
 
 

کامران تفتی۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹
 
 
 

کامران تفتی۰۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۴
 
 
 

کامران تفتی۲۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
 
 
 

کامران تفتیشاید دوباره...

۰۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
 
 
 

کامران تفتیبا بهترين ها در ساعت پنج عصر

۰۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۱
 
 
 

کامران تفتی۰۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف